شهر: مشهد محله: سید رضی رهن و اجاره خانه و آپارتمان
یلدا

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در سید رضی مشهد

(۲,۳۰۸ آگهی)

80 متری در سیدرضی

مشهد، سید رضی

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

130 متری جلال 64

مشهد، سید رضی

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

80 متری سید رضی 53

مشهد، سید رضی

رهن:  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

آپارتمان 160 متری

مشهد، سید رضی

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

رهن:  ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

دانش اموز 95 متری

مشهد، سید رضی

رهن:  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

آپارتمان 75 متری

مشهد، سید رضی

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

آپارتمان سیدرضی

مشهد، سید رضی

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا