شهر: مشهد × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در مشهد

درخواست ویلایی

مشهد، امام رضا

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

110 متری هاشمیه

مشهد، چهار چشمه

رهن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا