شهر: مشهد رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در مشهد

(۲,۸۴۲ آگهی)

همخونه خانم

مشهد، سیدی

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

215متری در رضاشهر

مشهد، رضا شهر

رهن:  ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

150 متری ستاری28

مشهد، اقبال

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

160 متر جلال 16

مشهد، هاشمیه

اجاره:  ۲,۷۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

110 متری آزاده

مشهد، هاشمیه

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا