فیلتر های فعال: شهر مشهد / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

  • ۲
  • رهن
  • اجاره
  • قابلیت تبدیل مبلغ رهن و اجاره
  • نوع ملک
  • سن بنا
  • متراژ
  • تعداد اتاق

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در مشهد

اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، هنرستان /

رهن: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، هنرستان /

رهن: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، هنرستان /

رهن: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، هنرستان /

اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، هنرستان /

ثبت آگهی رایگان