شهر: مشهد رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در مشهد

یک مغازه شیک

مشهد، ابوطالب

اجاره:  ۶۵۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

100متری فرامرز39-41

مشهد، آزادشهر

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره

مشهد، طلاب

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

17متر تجاری

مشهد، هنرستان

اجاره:  ۱,۶۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

33متر سیدرضی

مشهد، هنرستان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا