فیلتر های فعال: شهر مشهد / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در مشهد

(۳۸۴ آگهی)

رهن: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، طوس /

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، هاشمیه /

رهن: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، مهرآباد /

ثبت آگهی رایگان