شهر: مشهد محله: الهیه رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در الهیه مشهد

(۲,۲۵۷ آگهی)

75 متر مجیدیه 27

مشهد، الهیه

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

106 متر مجیدیه 33

مشهد، الهیه

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

120 متر الهیه 3

مشهد، الهیه

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا