مشارکت درساخت گلخانه در گروه خرید و فروش کسب و کار در اردبیل در شیپور-عکس1
مشارکت درساخت گلخانه در گروه خرید و فروش کسب و کار در اردبیل در شیپور-عکس2
مشارکت درساخت گلخانه در گروه خرید و فروش کسب و کار در اردبیل در شیپور-عکس3
مشارکت درساخت گلخانه در گروه خرید و فروش کسب و کار در اردبیل در شیپور-عکس4
مشارکت درساخت گلخانه در گروه خرید و فروش کسب و کار در اردبیل در شیپور-عکس5
۱ از ۵ نمایش همه

بستن

مشارکت درساخت گلخانه

اردبیل

شش قطعه گلخانه در 10کیلومتری شهر اردبیل دارای مجوز وام آب گاز برق خیابان کشی دیوار کشی وشش قطعه استخر تعداد چهار قطعه برای سازنده ودو قطعه برای خودم هرقطعه 3500 متر سالن وکل زمین چهار هکتار میباشد

۰۹۱۴XXX۴۸۶۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از شهریور ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۴XXX۴۸۶۸
بازگشت به بالا