مر کز مراقبتهای بالینی حامیان سلامت رضوی اسختدام می کند

مشهد، امام خمینی

با سلام مرکز مراقبتهای بالینی حامیان سلامت رضوی برای مراقبت از سالمند وکودک در منزل در شهر مشهد زن و مرد استخدام می کندمتقاضیان محترم به شماره 0513XXX4958و0915XXX6924 تماس بگیرند

۰۹۱۵XXX۶۹۲۴ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از مهر ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۵XXX۶۹۲۴
بازگشت به بالا