استان: مرکزی × زمین و باغ ×

آگهی های زمین و باغ در مرکزی

زمین 96 متری

ساوه، پشت امام زاده اسحاق

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین 90 متر

ساوه، پشت بیمه یاقوت آباد

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا