استان: مرکزی × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در مرکزی

شکرایی 180 متر

اراک، شکرایی

رهن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهرک هجرت 70متر

اراک، شهرک هجرت

رهن ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان 90 متری

ساوه، خیابان مطهری

رهن ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا