استان: مرکزی × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در مرکزی

105 متر ملک

اراک،

رهن ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵,۰۰۰ تومان

واحد 130 متری

اراک، مشاور

رهن ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۵۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا