استان: مرکزی رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در مرکزی

طبقه همکف شن کش

اراک، شن کش

رهن:  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

طبقه همکف جوادیه

اراک، جوادیه

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

145متر خرم

اراک، خرم

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

200متر خیابان جنت

اراک، جنت

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا