استان: مرکزی رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در مرکزی

20مترمغاز رنگرزا

اراک، رنگرزا

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره سالن

اراک، بلولر کشاورز

اجاره:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه تجاری

مرکزی، خمین

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا