استان: مرکزی × اجاره اداری و تجاری ×

آگهی های اجاره اداری و تجاری در مرکزی

15 متر خمین

مرکزی، خمین

رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا