مرغداری گوشتی 5500 متر مربع

سورمق، امیرآباد

فروش مرغداری 15000قطعه باپروانه10000قطعه با کلیه لوازم وامکانات(آب/شهری. چاه باپروانه/،برق 3فاز50آمپر، گاز) به متراژ5500مترمربع ودو قطعه باغ بامتراژیک هکتار بادرختان گردو. زردآلو و...

شماره تماس: ۰۹۱۷XXX۱۶۷۹ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه
تماس با فروشنده تماس با ۰۹۱۷XXX۱۶۷۹
بازگشت به بالا