شهر: مراغه رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در مراغه

(۶۳۵ آگهی)

اجاره واحد داخل شهر

آذربایجان شرقی، مراغه

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره

مراغه، شهرک سهند

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن واجاره

مراغه، شهرک گلشهرمراغه

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

منزل مسکونی راه جدا

آذربایجان شرقی، مراغه

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن واجاره

آذربایجان شرقی، مراغه

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خانه 85 متری

آذربایجان شرقی، مراغه

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا