مدیر پروژه و مدیر انبار با 10 سال سابقه در راه آهن

تهران، دروازه شمیران

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

مدیر پروژه مدیر انبارها و سرپرست پروژه تمامی سوابق در راه آهن تهران می باشد
لیسانس مدیریت صنعتی
متاهل با یک فرزند

۰۹۱۲XXX۹۱۸۷ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

فروشگاه جاهد

عضو شیپور از مهر ۱۳۹۵

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۲XXX۹۱۸۷
بازگشت به بالا