مدیریت کارگاههای فنی و صنعتی

تهران، توحید

میزان تحصیلات کاردانی
نوع قرارداد پروژه ای
فرصت شغلی / جویای کار جویای کار

تعمیرات دستگاههای سنگین ونیمه سنگین ومدیریت کارگاه با سی سال سابقه کار مفید

۰۹۳۹XXX۳۲۵۲ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از تیر ۱۳۹۴

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۹XXX۳۲۵۲
بازگشت به بالا