مترجم زبان انگلیسی

مرکزی، اراک

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد تمام وقت
بیمه دارد
جنسیت مرد

مترجم تخصصی زبان انگلیسی هستم.
ارسال نمونه کار در صورت نیاز
درخواست کار مرتبط


۰۹۳۶XXX۹۷۹۱ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

محمد نظمی

عضو شیپور از فروردین ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۶XXX۹۷۹۱
بازگشت به بالا