استان: مازندران اجاره تجهیزات صنعتی

آگهی های اجاره تجهیزات صنعتی در مازندران

اجاره بتونیر

چالوس، تازه آبادبهارستان۱۴

۲۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

اجاره هیلتی

چالوس، تازه آبادبهارستان ۱۴

۱۲۰,۲۰۰,۲۵۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا