استان: مازندران رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در مازندران

100 دریای 56

مازندران، آمل

رهن:  ۴۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه 110متری خیرسر

نوشهر، خیرسر

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه 110متری خیرسر

نوشهر، خیرسر

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

100 متری حمزه کلا

مازندران، بابل

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا