استان: مازندران رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در مازندران

رهن مغازه 20 متری

بابل، پشت امام زاده عبدالله

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مرغداری گوشتی

قائم شهر، کوچکسرا

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا