فیلتر های فعال: استان مازندران / رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در مازندران

رهن: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

ساری، پایین دزا /

رهن: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابل، میدان کشوری پل هفتن مشاور املاک پاشاه /

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ساری، شهبند /

ثبت آگهی رایگان