استان: مازندران اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در مازندران

اجاره کافه 75 متر

ساری، پیوندی

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

تنکابن، پاساژ ماهان

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

تنکابن، شیرود بر اصلی موقیعت عالی

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

دویست متر تجاری

مازندران، نور

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

زمین ۲۵۰۰ متری

مازندران، نور

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا