شهر: مارلیک اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در مارلیک

مغازه دو نبش

مارلیک، فرامرزی

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه تجاری

البرز، مارلیک

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

مارلیک، سراسیاب

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه12 متر

البرز، مارلیک

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا