لیسانس حسابداری نیازمند کار

مازندران، آمل

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت زن

من لیسانس حسابداری با دوسال سابقه حسابداری در پخش موادغذایی نمایندگی بهنوش مسعول تسویه فاکتوربودم ومسعول بایگانی اسناد.با برنامه هلو,پیشگامان,کاسپین کارکردم ودوسال وهفت ماه مسعول دفتر جوجه کشی با بیست وهفت تا کارکن بودم که کارایی نظیر دفترحضورغیاب,لیست حقوق کارکنان اعم از مساعده ووام واضافه کاری وصورت حساب شرکتها رو بدست می آوردم ودرمورد گزارش فصلی ومالیات برارزش افزوده هم بلدم.با ورد واکسل هم کارکردم وشرکت یا فرد برام مهم نیست

۰۹۳۷XXX۱۲۶۲ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

سمیه شالیکار

عضو شیپور از دی ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۷XXX۱۲۶۲
بازگشت به بالا