لودر‌فیات‌الیس‌ FR20 Z لودر‌فیات‌الیس‌FR20Z

بجنورد، انبار‌شرک‌تعاون‌روستایی ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه‌بسار‌تمیز‌تک‌برگ‌سند‌بدون‌رنگ‌وشکستگی‌موتور‌وگیربکس‌به‌شرت‌سالمی‌لاستیک‌70 درصد

شماره تماس تایید شده: ۰۹۱۵XXX۰۵۷۹ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

بازگشت به بالا