فیلتر های فعال: شهر لنگرود / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

  • ۲
  • رهن
  • اجاره
  • قابلیت تبدیل مبلغ رهن و اجاره
  • نوع ملک
  • سن بنا
  • متراژ
  • تعداد اتاق

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در لنگرود

اجاره: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گیلان، لنگرود /

رهن: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

گیلان، لنگرود /

رهن: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لنگرود، جاده چمخاله کوچه مسافری /

اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لنگرود، آنسرمحله کوچه مسجد /

ثبت آگهی رایگان