استان: لرستان × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در لرستان

خانه نودمتری

خرم آباد، میدان آزادی

رهن ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

درخواست خانه اجاره

خرم آباد، کوی ارتش شصت متری ناصرخسرو

رهن ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

یک واحد مسکونی 80 متر

کوهدشت، میدان فرمانداری خیابان سمیه

رهن ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانه 120 متری

الیگودرز، میدان شیرخورشیدبلوارشرقی

رهن ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا