استان: لرستان رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در لرستان

یکباب مغازه اجاره ای

الیگودرز، چهارراه اداره برق نبش ایستگاه تاکسی

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه رهنوکرایه

لرستان، بروجرد

رهن:  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

ازنا، فاز چهار

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا