شهر: قیر رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در قیر

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف قیر را می بینید

رهن و اجاره

فارس، جهرم

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

کرایه منزل قدیمی

جهرم، خ عبرت

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۸۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خانه

جهرم، حیدرآبادکوچه بسیج۲۱واحدکمربندی

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن اجار 300متر

جهرم، مولوی .یادگار امام

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند خانه

فارس، جهرم

رهن:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا