شهر: قوچان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در قوچان

(۱۰ آگهی)

اجاره کارگاه

خراسان رضوی، قوچان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف قوچان را می بینید

مغازه تجاری

خراسان رضوی، گلبهار

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا