شهر: قهجاورستان اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در قهجاورستان

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف قهجاورستان را می بینید

اجاره مغازه.

اصفهان، سعادت

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه24 متر

اصفهان، خوراسگان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

کارگاه صنعتی150

اصفهان، خوراسگان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

کارگاه 150متری

اصفهان، خوراسگان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا