شهر: قهاوند رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در قهاوند

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف قهاوند را می بینید

مغازه در خیابان خاکی

همدان، میدان پروانه بلوار هکمتانه

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

یک مغازه چهاردهنه

همدان، خیابان تختی

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا