استان: قم × اجاره اداری و تجاری ×

آگهی های اجاره اداری و تجاری در قم

مغازه100متری

پردیسان، بربلوار۲۴متری امام حسین

رهن ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

واحد 70 متری

قم، زنبیل آباد

رهن ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا