شهر: قم املاک
استخدام

آگهی های املاک در قم

منزل مسکونی

قم، زین الدین

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

همکف دربست

قم، نیروگاه

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا