استان: قزوین × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در قزوین

خیام 130 متری

قزوین، سنگلج

رهن ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا