استان: قزوین × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در قزوین

رهن و اجاره70 متری

الوند، الوند خ آزادی نبش کوچه 22 طبقه

رهن ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

درخواست خانه

قزوین

رهن ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا