شهر: قزوین رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در قزوین

مهرگان 85 متری

قزوین، مهرگان - ازادگان فاز یک

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره خانه

قزوین، مینودر و کوثر

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه اجاره

قزوین

رهن:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

72متری دانشگاه

قزوین، شهیدبابایی

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۹۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا