شهر: قزوین رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در قزوین

(۵۵۱ آگهی)

95 متری شھرک عارف

قزوین، شہرک عارف

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

دنبال خونه آپارتمان هستم

قزوین، باغ دبیر،منتظری جدید و قدیم،سبزه میدان و ....

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

70 متر دانشگاه

قزوین

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا