شهر: قزوین رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در قزوین

(۵۸۱ آگهی)

نظام وفا 95متر

قزوین، نظام وفا

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

95بلاغی کوچه

قزوین، بلاغی

اجاره:  ۳,۳۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خیابان طالقانی

قزوین، پادگان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا