شهر: قزوین رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در قزوین

اجاره سنگکی

قزوین

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا