شهر: قرچک اجاره اداری و تجاری
ساخت فروشگاه جنرال

آگهی های اجاره اداری و تجاری در قرچک

20 متر رهن کامل

قرچک، خیابان میرزایی جنوبی

رهن:  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

30متر مغازه

تهران، قرچک

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن واجاره 53 متر

قرچک، زیباشهر بی بی زبیده میلاد نور

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

40مترمغازه

قرچک، زیباشهر

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 50متر

قرچک، زیباشهر

رهن:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 22متر

قرچک، زیباشهر

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 41مترمربع

قرچک، زیباشهر

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه تجاری

قرچک، طلاییه

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا