فیلتر های فعال: شهر قدس / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

  • ۲
  • رهن
  • اجاره
  • قابلیت تبدیل مبلغ رهن و اجاره
  • نوع ملک
  • سن بنا
  • متراژ
  • تعداد اتاق

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در قدس

رهن: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران، قدس /

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قدس، ساکت نز دیک ریل اهن /

ثبت آگهی رایگان