شهر: قدس رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در قدس

40 متر تجاری

تهران، قدس

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه در شهرقدس

قدس، میدان آزادی(سرقنات)

اجاره:  ۱,۴۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳,۹۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا