شهر: قدس رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در قدس

مغازه در بازار اصلی شهرقدس

قدس، میدان قدس بر بلوارامام خمینی راسته اصلی بازار شهرقدس

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

90متر مغازه

قدس، خ عمارت خ ۲۴ متری میثم

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

150زیززمین

قدس، شهرقدس

رهن:  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا