شهر: قائم شهر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
ساخت فروشگاه در دسته بندی کسب و کار در شیپور

آگهی های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در قائم شهر

(۱۴۹ آگهی)

اسپکتروفتومتر

قائم شهر، مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی.

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا