شهر: قائم شهر محله: خیابان کفشگرکلا خودرو پراید
لندینگ

خرید فروش پراید صفر و کارکرده در خیابان کفشگرکلا قائم شهر

(۳۴ آگهی)

111سفید مدل 98

مازندران، قائم شهر، خیابان کفشگرکلا

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پراید مدل 84

مازندران، قائم شهر، خیابان کفشگرکلا

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پراید مدل 88

مازندران، قائم شهر، خیابان کفشگرکلا

۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پراید سفید 1393

مازندران، قائم شهر، خیابان کفشگرکلا

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

هاچ بک 1386

مازندران، قائم شهر، خیابان کفشگرکلا

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پراید111مدل94

مازندران، قائم شهر، خیابان کفشگرکلا

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا