شهر: قائم شهر محله: خیابان تهران فرش، گلیم و قالیچه
ساخت فروشگاه در دسته بندی لوازم خانگی در شیپور

آگهی های فرش، گلیم و قالیچه در خیابان تهران قائم شهر

(۲۸ آگهی)

فرش 9 متری

مازندران، قائم شهر، خیابان تهران

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

پشتی 10 گل

مازندران، قائم شهر، خیابان تهران

۲۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

فرش دو در سه

مازندران، قائم شهر، خیابان تهران

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

موکت 12متری

مازندران، قائم شهر، خیابان تهران

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

فرش 9 متری

مازندران، قائم شهر، خیابان تهران

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا