شهر: قائم شهر زمین و باغ

زمین و باغ در قائم شهر

(۳۷,۳۰۴ آگهی)

فروش زمین باغی

قائم شهر، جاده نظامی روستای میدانسر

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا