شهر: قائم شهر زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در قائم شهر

(۳۷,۹۴۵ آگهی)

2000مترکشاورزی

قائم شهر، ساروکلا کوچه هنر

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا