شهر: قائم شهر رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در قائم شهر

(۱۴,۲۵۴ آگهی)

اجاره ویلائی 160 متری

قائم شهر، خیابان تهران _ دخانیات

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره ویلائی 160 متری

قائم شهر، خیابان تهران _ دخانیات

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خونه 160 متر

مازندران، قائم شهر

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره آپارتمان 95متری

قائم شهر، خیابان جویبار بهارستان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره آپارتمان 80 متر

قائم شهر، مهمانسرا، پیام آوران ۳

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا