شهر: قائم شهر رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
سی ساید-بنر شهر قائمشهر

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در قائم شهر

(۲,۷۸۷ آگهی)

اجاره مغازه

مازندران، قائم شهر، خیابان تهران حسن آباد

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره یک باب مغازه

مازندران، قائم شهر، چمازکتی

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا