شهر: قائم شهر رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
یلدا

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در قائم شهر

(۲,۵۰۴ آگهی)

مفازه اجاره ای

قائم شهر، خیابان ساری ، خ چشمه سر

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

فروشگاه نوساز فول

قائم شهر، خیابان ساری

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

پشت تر مینال انبار

مازندران، قائم شهر

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره یک واحد تجاری

قائم شهر، خیابان تهران. بربری محله. جنب امامزاده. سر نبش

اجاره:  ۹۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا