شهر: قائم شهر رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در قائم شهر

اجاره مغازه

قائم شهر،

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره ای

مازندران، قائم شهر

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا