شهر: قائم شهر خرید و فروش اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

خرید و فروش اداری، تجاری و صنعتی در قائم شهر

(۳,۰۶۵ آگهی)

فروش گلخانه

قائم شهر، وسطی کلا

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا