شهر: فومن رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در فومن

اجاره آپارتمان

فومن، کوچه افتخاری یا خیابان مولوی یا خیابان امام

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا