فلنچ پلی اتیلن در گروه خرید و فروش کسب و کار در خراسان شمالی در شیپور-عکس1

فلنچ پلی اتیلن

خراسان شمالی، حصارگرمخان

9198XXX291
0919XXX2291
0919XXX2291

جهت وصل کردن لوله های پلی اتیلن است

۰۹۱۲XXX۰۹۶۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

۰۹۱۲۰۱۹۰۹۶۸

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۲XXX۰۹۶۸
بازگشت به بالا