شهر: فشم رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در فشم

200 متر تجاری

فشم، زردبند

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه در فشم

تهران، فشم

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رستوران فشم

تهران، فشم

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف فشم را می بینید

50 متر مغازه فلت

تهران، شهرک نفت - منطقه ۱

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 90 متری

تهران، شهرک نفت - منطقه ۱

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا