فروش 12هکتار زمین کشاورزیو24 ساعت آب

خراسان شمالی، اسفراین

فروش زمین کشاورزی در روستای زرق آباد فرودگاه

۰۹۹۱XXX۳۹۷۹ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۸

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۹۱XXX۳۹۷۹
بازگشت به بالا